dutchfrench


LIFO®-Netwerkavond 9-11-2011 Theorie U en LIFO®: een praktijkervaring | Print |

Theorie U en LIFO® : een praktijkverkenning. Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.

LIFO® netwerkavond op woensdag 9 november 2011

Een nieuwe weinig gekende U-theorie van Scharmer lokte 20 LIFO® licentiehouders naar de 9e editie van onze LIFO® netwerkavonden. Altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken en te netwerken!

 

Het thema beleven:

Na het bekijken van een kort filmfragment werd er interactief in kleine groepjes gewerkt. Het was zeer leerrijk en leuk om bewustwording van het ‘nu' moment en ‘presencing' te beleven.

Van fundamenteel belang voor eenieder die aan de slag wil met de inzichten van Scharmer is de vraag: ‘Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?' Het gaat hierbij om het nemen van een duik naar binnen, dat wil zeggen het volgen van het U-traject en zien vanuit onze diepste bron en het innerlijke weten ontplooiingsruimte geven. Om daar te komen moet je zakken in bewustzijnsniveau met een open geest, open hart en open wil. De U-theorie onderbouwt op deze wijze de LIFO® overbruggingsstrategie waar de focus ligt op het inzetten van eenieders talenten of sterke eigenschappen in het energieveld dat zich aandient.

Meer info vind je op www.presencing.com en www.theoryU.com

Begeleiding:

Collega's William Strobbe, directeur van ‘de Baak' België en Sacha Kluvers en Koen de Boer, beiden trainer coach bij ‘de Baak' waren de trekkers van deze netwerkavond.

Locatie: de Baak, Koetshuis Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen
www.debaak.be/antwerpen

Timing:
Ontvangst vanaf 18u30, start workshop om 19u15.
Afronding rond 22u00 met een borrel.

Naar goede gewoonte is deze netwerkavond ook een geschikte gelegenheid om informeel bij te praten en contacten te versterken tussen collega - licentiehouders.

Bekijk de foto's hier


Hartelijke groet,

Marijke Theunis, Karel Adriaensen

Angelique de Jong, Jan Gathier

 

LIFO® Benelux

 

 

 

<Vorige   Volgende>
Terug