dutchfrench


De LIFO®-methode | Print |

Wat is LIFO® ?

Image

Een afkorting van "Life Orientations". Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins.  De LIFO®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Na het invullen van deze lijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving.<Vorige
Terug