dutchfrench


7 bijzonderheden van de LIFO®-methode | Print |
  1. Er zijn noch goede noch slechte gedragspatronen.
  2. Een zwakte is niets anders dan een sterkte waar overdreven gebruik van wordt gemaakt.
  3. De klemtoon ligt op meervoudig stijlgebruik, niet op stijlreductie.
  4. Wij gedragen ons verschillend al naargelang de omstandigheden gunstig dan wel ongunstig voor ons zijn.
  5. Er bestaat een onderscheid tussen onze intenties, ons gedrag en het effect daarvan op anderen.
  6. De LIFO® Vragenlijsten zijn afgestemd op rollen of situaties.
  7. Gedrag wordt beschreven in gewoon taalgebruik.
<Vorige   Volgende>
Terug