dutchfrench


LIFO®-Producten | Print |

LIFO® Vragenlijst Persoonlijke Gedragsstijlen

Het basisinstrument om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen vast te stellen en te kwantificeren.
images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-vr-persoonlijk.png  

LIFO® Profielbeschrijving

Na het invullen van een vragenlijst Persoonlijke Gedragsstijlen worden de scores verwerkt tot een uitvoerige persoonlijke beschrijving. De LIFO® Profielbeschrijving beschrijft voor de gewone omstandigheden, de productieve manier waarop u omgaat met uw omgeving, uw medewerkers, uw collega's, uw baas, met veranderingen en met uw klanten. Het minder geprefereerd gedrag wordt beschreven, alsook de risico's van het overdreven gebruik van voorkeurgedrag. Voor wat conflict- en spanningssituaties betreft, wordt beschreven hoe u met dit soort situaties productief kan omgaan. In het volgend onderdeel maakt de LIFO® profielbeschrijving aanbevelingen voor derden (medewerkers, collega's, uw baas), die hun communicatie met u willen verbeteren. In het laatste deel, ontvangt u aanbevelingen om uw doeltreffendheid te verbeteren en om goed met uw omgeving om te gaan.

 

LIFO® Vragenlijst Stijlen van een Andere Persoon

 

Aanvullend instrument bij de LIFO®  Vragenlijst Eigen Stijlen, bedoeld om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen van een ander persoon vast te stellen en te kwantificeren. Met behulp van dit instrument kunnen de gebruikers hun eigen waarneming vergelijken met de waarnemingen van andere personen.

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-vr-andere-persoon.png

LIFO® Handleiding: Het LIFO® Model en Persoonlijke Ontwikkeling

Inleiding in de LIFO®  methode, LIFO®  stijlbeschrijvingen en naslagmateriaal, en LIFO® toepassingen. Door een gestructureerd leerproces met verschillende ontwikkelstrategieën te doorlopen, leer je je eigen gedragsvoorkeuren methodisch te ontwikkelen en de relatie met de ander te verbeteren.

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-handboek-lifo.png

 

LIFO® Vragenlijst Verkoopstijlen

Een instrument om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen in verkoopssituaties vast te stellen en te kwantificeren

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-vr-verkoopsstijlen.png

LIFO® Vragenlijst Onderhandelingsstijlen

Een instrument om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen in onderhandelingssituaties vast te stellen en te kwantificeren

LIFO® Vragenlijst Stressstijlen

Een instrument om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen vast te stellen en te kwantificeren in gewone en biezonder sterke stresssituaties.

LIFO® Vragenlijst Coaching

Een vragenlijst die u in staat stelt meer inzicht te krijgen in uw eigen coachingsstijlen.

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-vr-coaching.png

LIFO® Vragenlijst Leerstijlen

Een instrument om persoonlijke leerstijlen vast te stellen en te kwantificeren.

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-vr-leerstijlen.png

Handleiding Het LIFO® Model en Leerstijlen

Dit werkboek heeft de bedoeling nuttige technieken aan te brengen om effectiever te leren. Het is hoofdzakelijk geschreven voor volwassenen die willen leren en voor studenten. Het bevat zowel theorie, conceptuele inhoud als een aantal oefeningen. Het volledige boek grondig lezen en de oefeningen maken zal alvast van belang zijn en krijgt daarenboven meerwaarde met behulp van een degelijke begeleiding. Bepaalde onderdelen kan je inhoudelijk verkennen naargelang je eigen behoefte. Elke oefening vraagt wat tijd voor reflectie, invullen en bespreken.

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-handboek-leerstijlen.png
 

LIFO® Vragenlijst Stijlen van Lesgeven (voor trainers en docenten)

Een instrument om persoonlijke stijlen van lesgeven vast te stellen en te kwantificeren.

LIFO® Vragenlijst Time Management

Een instrument om sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen vast te stellen en te kwantificeren in de omgang met tijd.

LIFO® Vragenlijst Team Stijlen

Een instrument om sterke eigenschappen en stijlen van een team vast te stellen en te kwantificeren. Met behulp van dit instrument kunnen de leden van een team hun individuele sterke eigenschappen en persoonlijke stijlen spiegelen aan het groepsprofiel en inzicht krijgen in zowel de successen en valkuilen van het team, als in hun eigen kansen en moeilijkheden binnen het team.

LIFO® Vragenlijst Work-Life Balance Stijlen

Een instrument dat als aanknopingspunt nuttig kan zijn tijdens coachingsgesprekken rond bepaalde thema's zoals: private activiteiten - beroepsmatige activiteiten - eigen persoon en waarden - communicatie en samenwerking - financiële zekerheid - gezondheid.

LIFO® Feedback Posters

Kanaliseert constructieve inbreng van anderen over hoe de eigen productiviteit kan verbeteren. Kan zowel tijdens als na een teamworkshop gebruikt worden. Feedback houdt zowel de waargenomen sterktes in, als de sterktes die meer en minder mogen gebruikt worden. Biedt de individuele deelnemer een eenvoudige leidraad ter verbetering van zijn prestaties. 


Volgende Feedback Kaarten zijn beschikbaar: 
- Persoonlijke Kwaliteiten
- Team
- Leadership
- Coaching
- Leerstijlen
- Work-Life Balance

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-feedback-poster.png

LIFO® Zakkaartjes

Een gemakkelijk te gebruiken communicatie instrument dat mensen helpt in de omgang met anderen op grond van hun Lifo® -stijl. Hoe te communiceren in de voorkeurstijl van een medewerker of een chef ?

Hoe excessief gedrag aanpakken ?
Wat wil deze persoon weten ? Welke aanpak spreekt aan ? Welke aanpak ontstemt ?

Volgende LIFO® Zakkaartjes zijn beschikbaar:
- Omgaan met anderen op grond van hun LIFO® stijl

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-zakkaartje-omgaan-anderen.png
- Stijlverbinding tussen Verkoper en Klant
- Stijlverbinding tussen Coach en Coachee
- Omgaan met diverse LIFO® Leerstijlen

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-zakkaartje-coach-coachee.png

- Stijlcombinaties, strategieën van verenigbaarheid

images/stories/lifoproducten/nieuweproducten2011/nl-zakkaartje-combine-a-style.png

<Vorige   Volgende>
Terug