dutchfrench


Bijdragen tot LIFO® kwaliteit wereldwijd | Print |

Naast productontwikkeling werkt LIFO® Benelux op internationaal niveau mee aan het verbeteren van de  inhoudelijke kwaliteit van LIFO® en dat in nauw overleg met de "Founding Fathers".  Sinds eind 2012 maakt Marijke Theunis deel uit van het LIFO® Quality  Committee. Deze werkgroep werd in het leven geroepen door Ethan Schutz, CEO van LIFO® Global. De doelstelling is over de verschillende landen heen uniformiteit te creëren en standaarden te bepalen voor wat betreft de basisinhoud en -toepassing van LIFO®, alsook voor het   ontwikkelen van nieuwe materialen.

Marijke maakt deel uit van deze werkgroep; enerzijds vanuit haar jarenlange ervaring met de LIFO® methode en bijdrage aan de revisie van materialen, anderzijds vanuit haar toekomstige rol als LIFO® subagent voor België.

Eind april vond een meeting plaats in Los Angeles met de ontwikkelaars van LIFO®: Allan Katcher en Stuart Atkins. Hoewel beide ondertussen tachtigers zijn, blijven ze getuigen van dynamiek en inspiratie.  Aan de hand van hun originele verhalen brachten ze de leden van het Q-committee terug tot bij de bronnen van LIFO® en gaven ze mee hoe de methodiek zich doorheen de jaren van praktijk heeft doorontwikkeld. Een unieke gelegenheid! Na deze uitwisseling met Allan en Stuart werken de leden van het LIFO® Q-committee nu verder aan het bundelen en afstemmen van de meest essentiële elementen van de LIFO® methode over de landen heen.

Wat betekent dit in de toekomst voor het netwerk van licentiehouders? Wel, het idee leeft om de essentie van LIFO® samen te vatten in een global handboek. Dit kan interessant worden voor wie LIFO® gebruikt in een internationale setting, wanneer het handboek in diverse talen ter beschikking zal zijn. Verder dragen de resultaten bij tot het verfijnen van de licentietraining, waarbij onderdelen zoals de blends of stijlcombinaties, de ontwikkelingsstrategieën, de subscores,... nog beter geduid en uitgewerkt worden.  Kortom; samen voortbouwen op de basis, terwijl de uitgangspunten, de filosofie en de centrale concepten van LIFO® veilig gesteld worden voor de toekomst.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het LIFO® Quality Committee.

screen shot 2013-05-13 at 23.24.32.png

Het internationale LIFO® Quality Committee, van links naar rechts: Aki Furumoto (Japan), Marijke Theunis (Benelux), Stuart Atkins, Allan Katcher, Betty Forbis (Noorwegen en Zweden), Marcia Johnson (USA) en Ethan Schutz (USA).

<Vorige   Volgende>
Terug