dutchfrench


LIFO® licentiehoudersdag 14 juni 2013 VERSLAG | Print |

Op 14 juni jl. vond onze jaarlijkse LIFO® Licentiehoudersdag plaats in Het Nationale Park De Hoge Veluwe te Otterlo. Het hoofdthema was "De kracht van congruent gedrag in communicatie" m.a.w. "hoe de analyse en bespreking van het complete LIFO® profiel de eigen communicatie krachtiger en effectiever maken".

Er waren 32 Licentiehouders aanwezig. De dag werd geopend door de dagvoorzitter  LIFO® licentietrainer Hans Fischer (AgarAgar) in het Kröller Müller Museum waarbij hij Angeline Bremer - Cox aankondigde; zij verzorgt rondleidingen in het museum en is museum-docent.

Zij hield een presentatie over de briefwisseling die heeft plaatsgevonden tussen de schilder Vincent van Gogh en zijn broer Theo van Gogh. In een gepassioneerd betoog werd duidelijk hoe Vincent zijn broer overtuigend heeft weten te beïnvloeden hem te ondersteunen met zijn werk. Zijn intenties als kunstenaar  waren hen duidelijk,  de weg naar zijn doel als schilder varieerde terwijl het uiteindelijke succesvolle effect van zijn inspanningen pas laat gekomen is.

Na deze presentatie vertrok het gezelschap per witte fiets naar Restaurant "De Koperen Kop". Hier heette Angelique de Jong-Dekkers namens LIFO® Benelux de gasten van harte welkom. Zij gaf een korte presentatie over recente ontwikkelingen binnen LIFO® Benelux.

 • De verhuizing naar de Franciscusweg 249 3a in Hilversum, met nieuw telefoonnummer: 035-646 60 60.
 • Het overzicht van de te ontwikkelen nieuwe LIFO® producten:
  • Work Life Balance: LIFO® vragenlijst, feedback poster, handleiding
  • Handleiding Team
  • Handleiding Verkoop
 • Een overzicht van alle bestaande LIFO® producten (papier en online).
 • De VOV beurs in Leuven op 28 november a.s. waar LIFO® Benelux een stand heeft, inclusief een gesprekshoek. Hans Fischer zal daar een presentatie over de "LIFO® methode en omgaan met agressie" verzorgen. VOV staat voor ‘Vereniging van Opleidingsverantwoordelijken' en onze deelname als aanbieder aan deze 2-jaarlijkse beurs draagt bij tot de promotie van het LIFO® model.
 • De uitgave van een nieuwe digitale nieuwsbrief: LIFO® Actueel.

Vervolgens nam LIFO® licentiehouder Arjen van der Goot (TIG), het stokje over met een presentatie over congruent gedrag: functie, betekenis en effect.

Congruentie werd belicht vanuit het belang dat mensen hechten aan hun zelfbeeld. Hoe wil je jezelf zien en  (vooral) hoe wil je dat de ander jou ziet.

De intentiescore uit het LIFO® profiel kan gebruikt worden  als indicatie voor dit zelfbeeld; welke behoeften, doelen en waarden  worden hier zichtbaar.

In een nadere analyse wordt vervolgens gekeken of het toepasselijke gedrag wordt gekozen en het beoogde effect wordt bereikt.

Bij incongruenties tussen intentie/gedrag/effect kan samen besproken worden  waarom deze keuzes worden gemaakt. Bij deze gelegenheid werd een vervangende tekst voor het deel 10.8 uit het LIFO® Licentietraining Handboek uitgedeeld. 

 Na een voortreffelijke lunch maakte de LIFO® licentietrainer voor Belgie, Marijke Theunis (Human Challenge, de link naar het werken met subscores in de praktijk. Zij presenteerde: “Coaching voor gevorderden”, een diepere kijk op het gebruik van Intentie, Gedrag en Effect scores in Coaching.

Na de presentatie werd er per subgroep een oefening uitgedeeld, waarbij het de bedoeling was om met elkaar te bespreken, hoe je het gesprek met een persoon met bepaalde subscores, die meer dan 3 punten van elkaar afwijken zou aanpakken en welke subscore je als uitgangspunt voor dit gesprek zou nemen. Interessant en leerzaam.

 Na al het gepraat binnenshuis waren wij wel toe aan een activiteit buiten. LIFO® licentiehouder Tjitte Dijkstra (Doeltrainingen) introduceerde een spannende buitenoefening: “The Crossing”.

De oefening die trouwens bij prachtig weer in het bos werd uitgevoerd door 3 groepen van 10 à 11 deelnemers gaf een goed inzicht in onderlinge samenwerking, leiderschap, planning, doelgerichtheid en taakdiversiteit.

De enthousiaste deelnemers deden met volle overgave mee aan het via een touw van 30 meter en een carabiner met trolley, verplaatsen van 10 houtblokken tussen 2 bomen. De afstand tussen de bomen was ongeveer 15 meter. Bij de nabespreking van de oefening bleek dat er vaak sprake was van een hoge intentie voor bepaalde gedragsstijlen, het gedrag niet altijd daarmee in verhouding en het effect variërend

 Onder het genot van een door Restaurant De Koperen Kop aangeboden drankje gaf Jan Gathier namens LIFO® Benelux ons een voorproef van de nieuwe digitale nieuwsbrief LIFO® Actueel. Deze zal maandelijks verschijnen met 4 rubrieken: een hoofdthema, een blok ‘Uitgelicht’, een blok ‘informatief’ en een agenda. De licentiehouders worden uitgenodigd om actief bijdrage te leveren aan de inhoud van LIFO® Actueel.

 Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle dag met veel afwisseling waarin we eerst zelf nieuwe LIFO® ervaringen konden opdoen  en ideeën vergaren voor onze eigen LIFO® praktijk. . Noteer alvast vrijdag 13 juni 2014 voor onze volgende jaarlijkse LIFO® Licentiehoudersdag.

<Vorige   Volgende>
Terug