dutchfrench


Testimonials - Gerd Buyens (Lunch Garden) | Print |

 Image

Gerd Buyens

Interview op Vrijdag 28 maart 2003 in Lunch Garden Turnhout


Wat is uw huidig werkterrein ?
Ik ben nu reeds acht jaar District Manager bij Lunch Garden en commerciëel verantwoordelijk voor elf restaurants verspreid over de regio Antwerpen – Limburg – en een stukje Vlaams Brabant.
Ik ben diëtiste van opleiding en ik ben onmiddellijk na mijn school bij Lunch Garden (destijds bekend onder de naam Resto GB) begonnen als verantwoordelijke van het restaurant ‘Inno Meir’. Ik ben zo doorgegroeid tot adjunkt-manager in Lunch Garden ‘Schoten’. En nadien opgestart als manager van  Lunch Garden  ‘Borsbeek’, vervolgens een jaartje Manager Lunch Garden ‘Burcht’ en nadien zeven jaar Manager Lunch Garden ‘Schoten’
Binnenkort vier ik mijn 20e dienstjaar bij Lunch Garden.

Wat is uw achtergrond en ervaring ?
Ik had absoluut geen enkele werkervaring toen ik bij Resto GB begon, ik ben er recht na de school ingestapt.
Gezien mijn opleiding als diëtiste zocht ik eerst iets in de richting van voeding, maar mijn stages in die branche zijn me niet zo goed bevallen. Bijkomend, na mijn studies had ik wel een D-cursus gevolgd, om eventueel ook les te geven over dieetleer en organisatie grootkeuken. Ik heb dan tijdens de eerste maanden na de school ook les gegeven over ‘gezonde voeding’ voor vrouwenbewegingen e.d.

Hoe bent u dan bij Lunch Garden terecht gekomen ?
Ik ben eerder toevallig bij Lunch Garden terecht gekomen omdat ik iemand kende die ook diëtiste was en die destijds bij Lunch Garden manager was, en op die manier heb ik het gewaagd om daar ook een kans te krijgen.

Hoe bent u in contact gekomen met de Lifo®-methode ?
Ik was anderhalf jaar manager toen ik voor het eerst in contact kwam met de Lifo®-methode. Door het bedrijf werden er een aantal vormingen georganiseerd voor de managers op gebied van leidinggeven en communicatie, en de Lifo®-methode werd daarbij gebruikt.

Wat was er boeiend aan de Lifo®-methode voor u persoonlijk ?
Eigenlijk heb ik mezelf een stuk beter leren kennen, ik heb mijn gedragingen leren ontleden, bepaalde situaties van mensen leren inschatten, maar ook mijn reacties op de manier van werken van anderen leren bijstellen.

Wat was voor u het sterkste leerpunt ?
Het leren appreciëren van het anders denken of handelen van anderen, en het leren begrijpen waarom zij zo reageren. In het begin van mijn carrière spiegelde ik mezelf te dikwijls op de anderen,  ik ging mensen aanwerven die waren zoals ikzelf, omdat ik vond dat dat het beste was. Ik scoorde vrij laag op M/W, ik ging dus eigenlijk grotendeels onbewust toen nog, nooit mensen aanwerven waarvan ik geen hoogte kon krijgen of die ik niet praktisch vond, of die teveel grappen maakten en niet op de regels letten.  Nu heb ik leren begrijpen welke rol zij kunnen spelen : hun soeplesse in het omgaan met klachten bijvoorbeeld, zij zijn zeer klantgericht, zij weten gevoelige informatie met takt te behandelen, en bemiddelen tijdens conflicten.  Ik werf als District Manager voor de managers de verantwoordelijken vaak aan. De managers zien de kandidaten ook en we beslissen er  samen over. En er zitten nu méér MW-ers tussen dan in mijn begintijd. Als Manager nam ik hen toen niet aan, omdat ik daar niet bij stilstond dat ik hun profiel nodig had. Het zijn heel vaak de verantwoordelijken zaal/vaat die meer M/W hebben, en daar komt het goed uit vanwege het contact met klanten. In de keuken is méér B/A en B/O aanwezig.

Welke toepassingen maakt u van de Lifo®-methode ?
Buiten de toepassing op het gebied van aanwerving, hebben wij de Lifo®-methode vooral toegepast binnen  teambuildings. Wij doen meestal een teambuilding ter gelegenheid een remodelling van een Lunch Garden. Wij doen dat om te zien welke stijlen binnen die ploeg aanwezig zijn, wie welke taken en verantwoordelijkheden voor zich kan nemen en om mekaars manier van werken beter te begrijpen. Ook doen we wel eens een teambuilding in bestaande vestigingen waar de zaken niet lopen zoals het moet, binnen een staf waar het echt niet goed gaat. In een bepaalde Lunch Garden draaide de staf bijvoorbeeld ronduit vierkant doordat er totaal geen communicatie was.  Voorafgaand aan de team-workshop  hebben de leden van het leidinggevend team een aantal voorbereidingen moeten maken.  Zij moesten een vragenlijst invullen rond de effectiviteit van het team. Daarbij werd er o.a. gevraagd naar de duidelijkheid van de doelstellingen en welke doelstellingen veel en welke weinig steun hebben, of ze betrokken zijn bij het formuleren van doelstellingen, hoe de taken verdeeld zijn, over wat zij verwachten van de andere teamleden en van de manager, hoe de beslissingen genomen worden, hoe het staat met de stafmeetings en hoe ze verlopen, hoe er omgegaan wordt met conflicten, in het team,  hoe het staat met de onderlinge relaties binnen het team.  Het gemis aan communicatie kwam uit deze voorbereiding sterk naar boven. Persoonlijk vind ik deze voorbereiding zeer belangrijk.
Ik weet dat als men zoiets niet moet voorbereiden, men er niet over praat ; maar nu waren er bepaalde dingen zwart op wit, op papier en dat maakt het bespreekbaar. Anders komen de problemen moeilijk aan bod.
Er zijn toen een paar heel zware dingen gezegd, echt stevige confrontaties, en daar helpt de Lifo®-methode de verschillende belevingen goed te duiden en het proces uitstekend te begeleiden.
Wat er voor mij belangrijk was, is dat er een aantal afspraken zijn gemaakt op papier rond communicatie, o.a. om de 14 dagen staf-meeting, waarvan ze verslag moeten maken, zodat ik het nadien kan controleren. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen.

Ik gebruik de Lifo®-methode nog op een ander terrein ! Als we mensen gaan muteren, er komt ergens een plaats vrij, of er valt iemand weg,  of er maakt iemand promotie, dan kijk ik persoonlijk naar de Lifo®-stijlen om te zien of het wel zal klikken binnen het team,
Ik beschik namelijk over een overzicht van de Lifo®-profielen van de managers en verantwoordelijken.
Als ik daar rekening mee hou, is de slaagkans op een goeie start  veel groter. Bijvoorbeeld, niet allemaal B/O ers bij mekaar zetten, want die hebben te weinig oog voor de menselijke kant.
Ook pas ik de Lifo®-methode toe bij het begeleiden van de managers. Ik ken hun stijlen allemaal. Als zij problemen hebben met bepaalde stafleden, dan kan ik hun daarin toch een beetje begeleiden om de anderen te begrijpen en rekening te houden met de stijlverschillen

Welke voordelen biedt de Lifo®-methode  voor Lunch Garden ?
Onlangs kregen wij van Wim Van der Meersch (onze Training Manager en Lifo®-Licentiehouder) een training rond Stress Management, en het verraste mij in contact te komen met een experimentele Lifo®-stress vragenlijst. Dat was voor mij volledig nieuw. Verrassend voor sommigen was dat hun stress-stijl anders was dan hun gewone stijl. Bij mij was het niet helemaal gelijklopend met mijn gewone stijl, maar mijn hoofdstijlen blijven in stress toch dezelfde. Het mooie is dat er voor verschillende sociale situaties telkens aangepaste Lifo®-instrumenten ontwikkeld worden : Eigen Stijlen, Stijlen Andere Persoon, Teamstijlen, Verkoopstijlen, Leerstijlen, Onderhandelingsstijlen,  Time Managementstijlen, etc.. De Lifo®-methode heeft  niet de pretentie ‘testen’ op de markt te brengen, maar wel vragenlijsten rond bepaalde situaties waar managers mee te maken krijgen,  en  die hen helpen om gedrag  bespreekbaar te maken.
Managers gaan ook inzien hoe belangrijk de invloed is van hun rol en de situatie op hun stijlgebruik.


Wat ziet u als grootste voordeel van de Lifo®-methodiek ?

Ik vind dat de Lifo®-methode een methodiek is die je in de praktijk veel kunt gebruiken., Situationeel Leidinggeven® eveneens. Deze twee methoden gebruik ik in de praktijk het meest.  Andere dingen die we kregen zijn verrijkend voor jezelf, maar ga je nadien minder toepassen. Situationeel Leidinggeven® komt vaak aan bod in de coachings- en evolutiegesprekken. Als ik na zo’n gesprek met de manager een analyse maak waarom het fout gelopen is, kom ik vaak uit bij sturend gedrag, en als mensen misnoegd zijn is dat vaak omdat we ze niet voldoende verantwoordelijkheid geven. Soms heb ik verantwoordelijken die ernaar vragen, die dus letterlijk zeggen tegen hun manager : « behandel mij in S3 of S4 »  Oké zei een bepaalde manager, ik ga dat doen, en gedurende een antal maanden paste hij dat toe, maar het resultaat dat bekomen werd, was niet datgene wat de manager wou, en dan komen we bij de Lifo®-stijl van die manager. Ik zit nu te denken aan een bepaalde manager met BO-BA stijl, alles moet goed afgelijnd en gestructureerd zijn, dat moet snel gaan ; maar de verantwoordelijke scoort hoog op MW, en doet dat op een heel andere manier en het resultaat is niet voldoende in detail afgewerkt. Deze twee hebben redelijk lang samengewerkt, en het wou maar niet klikken. Nu heeft zij een andere manager met een andere stijl (hoog BO, hulpstijl MW maar laag BA), het moet ook vooruit gaan, maar nu klikt het wel goed. Het draait goed, en ik kan niet zeggen als District Manager dat het restaurant niet in orde is, maar het accent ligt ietsje anders. Met beide managers beantwoordt dit restaurant aan de vereisten die het concept Lunch Garden stelt, maar het werkcomfort of het stress-niveau ligt nu anders.

Gerd Buyens is geïnteresserd  om verder door te groeien tot Lifo®-licentiehouder. Zij is een  enthoesiaste gebruiker van de Lifo®-methode op het terrein, en zij verdient zeker deze licentie-ondersteuning in het bereiken van haar persoonlijke en zakelijke doelstellingen.

 

<Vorige   Volgende>
Terug