dutchfrench


Testimonials - Roger Cools (GIB Group) | Print |

Image

"De Lifo®-methode is de ideale methode voor introspectie en zelfontdekking"

(interviewer & copywriter Frank Vandenheede, 1995)


Consultancy ?

    Roger Cools is een kritisch man als het om opleidingen en trainingen gaat. Hij is immers ook zelf actief in het management development en verzorgt opleidingen rond het thema "Human resources en de Organisatie". Roger Cools doet dit op post-universitair, dus academisch niveau en hecht daarom veel belang aan de wetenschappelijke gefundeerdheid van elke opleidings- of trainingsvorm.
    Roger Cools is bovendien zelf arbeidssocioloog -afgestudeerd aan het "Institut de Sociologie Solvay"-  en heeft diverse onderzoeksopdrachten vervuld binnen het raam van de Belgische Dienst Opvoering Productiviteit. Een gesprekspartner van formaat vertelt over zijn eerste contacten met de Lifo®-methode. "Via een van mijn vroegere medewerkers, Karel Adriaensen, kwam voor mij een eerste kennismaking met de Lifo®-methode tot stand. Karel was destijds Training Manager bij de GIB-GROUP en werkte al een aantal jaren -zij het sporadisch- samen met Match bv Nederland en Jan de Jong. Hij heeft toen, samen met Match bv , Match Benelux opgericht. Op een bepaald ogenblik besloot Karel in loopbaanonderbreking te gaan om zich ten volle te oriënteren op het consultancy-gebeuren. Een blijvende samenwerking met Karel Adriaensen lag dus voor de hand".


Optimische toekomstvisie

    "Via Karel Adriaensen heeft ook de Lifo®-methode zijn intrede gemaakt in de GIB-GROUP. Karel was nog Training Manager bij GIB, toen hij de Lifo®-methode bij Match Nederland is gaan bestuderen. Van zodra hij ze onder de knie  had, heeft hij Lifo® bij GIB geïntroduceerd en is de methode gaan toepassen. Ook als zelfstandig consultant blijft hij bij GIB de Lifo®-methode toepassen. Ikzelf en vele operationele managers met mij staan er volledig achter.
Lifo® boeit mij omdat het een gemakkelijk toegankelijke  methode is, waardoor medewerkers op alle niveaus aan introspectie gaan doen en daarbij steeds een optimistische en positieve toekomstvisie ontwikkelen. Het is geen psychologisch systeem, waarbij men aan de ene zegt dat hij formidabel is en aan de andere dat hij niets kan. Het is integendeel een systeem, dat mensen aanspoort hun sterke punten verder te ontwikkelen en hun zwakheden te neutraliseren. Kaderleden worden er enthousiast en sterker van. Dat komt ook voor een stuk door de ingebouwde zelf-analyse, de introspectie. Op die manier komt men beter en sneller tot persoonlijkheidsvorming".


Real life

    "Het originele aan de Lifo®-methode is dat ze zo goed aan de werkelijkheid beantwoordt. Alle situaties, die zich in de praktijk kunnen voordoen, kan men ook met de Lifo®-methode in kaart brengen. Daarnaast zien we dat er een sterke band bestaat tussen de Lifo®-methode en tal van ontwikkelde leiderschapssystemen. De Lifo®-methode is een aanvulling op de Grid van Blake&Mouton en Reddin, vormt een geheel met het situationeel leidinggeven (de S1, de S2, S3 en S4 stijlen) van Hersey en ligt in de lijn van de persoonlijkheidstypologie volgens de morfo-psychologische benadering. De Lifo®-methode is als het ware een synthese-exponent van al die systemen.
Dat bewijst dat de Lifo®-methode fundamentele gronden heeft en het resultaat is van een lang en grondig denkproces over de typologie in de organisatie".


Praktisch leiderschap

    Waarop we het gesprek over een andere boeg gooien en ons verdiepen in het situationeel leidinggeven. Roger Cools bekijkt het even filosofisch: "De basisideeën van het situationeel leidinggeven zijn niet helemaal nieuw. Argyris schreef reeds een hele tijd geleden: als een individu een jobinhoud krijgt, die hem geen enkele bevrediging geeft, dan gaat hij zijn compensaties zoeken buiten het werk. Het is het probleem van de breuk tussen de bedrijfsrealiteit en de behoeften van het individu. Argyris gaf in zijn eerste werken reeds een aantal tools om daar tegen in te gaan. We denken daarbij aan job-enlargement, enrichment en mobiliteit en vooral aan reality centered leadership (situationeel leiderschap). Dit voor het individu of voor de hele groep in een deeltaak of voor de gehele opdracht. Het situationeel leiderschap heeft daarbij het voordeel dat de volledige theorie zeer beknopt en duidelijk is. Het is dan ook vooral een methode gebaseerd op praktijkoefeningen, waardoor line-managers interesse kunnen krijgen voor het oplossen van leiderschapsproblemen on the job.


Voorwaarde om iets aan deze praktijkoefeningen te hebben, is wel dat men een zekere leiderschapservaring heeft. Een training in situationeel leiderschap kan pas vruchten afwerpen als ook de bedrijfstop de erin verkondigde leiderschapsfilosofie aanvaardt. Vaak vereist een degelijke implementatie van het situationeel leiderschap dus een aanpassing of radicale wijziging van het bestaande leiderschapssysteem in de onderneming. Wie Lifo® kent, laat zijn managementvorming erdoor voorafgaan. Het is de beste aanzet...".


Rendement van een netwerk

    "Voor een groot bedrijf als GIB zijn vooral de systemen, die een consultant kan aanbrengen, belangrijk. Karel bracht ons de Lifo®-methode en het systeem van situationeel leidinggeven van Hersey. Het zijn allebei unieke en waardevolle systemen, die hun oorsprong vinden in langdurig wetenschappelijk onderzoek. Het zijn produkten van hoge waarde, waarin nog dagelijks geïnvesteerd wordt. Deze systemen werden bovendien reeds over heel de wereld uitgetest, waarbij ze hun waarde en degelijkheid hebben bewezen. Roger voert deze internationale waardering hoog in het vaandel en past de systemen nog dagelijks in de internationale praktijk toe. Dit vooral met de nodige weerklank op de Noord-Zuid as (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon). Op de Franstalige markt werken wij overigens samen met gevestigde waarden zoals Temafield voor Franstalig België en C.S.P. voor Frankrijk. Dergelijke world-wide aanpak krijgt bij mij steeds een voetje voor op meer beperkte visies. Logisch toch?".Volgende>
Terug